Bollebygd

Hur ser du på Bollebygds förutsättningar att växa och hantera en hög tillväxttakt?

Bollebygd ,

BT frågade deltagare från de olika partierna hur de reagerade på tillväxtdiskussionen på framtidsdagen.

Artikeln publicerades 15 juni 2017.

Här är politikernas svar (klicka på första bilden och bläddra vidare till övriga svar). MP hade ingen representant närvarande på framtidsdagen och har därför inte fått frågan.

Foto:
Sandra Eliasson (C) och Yvonne Andrén (C):
– Man kanske inte alltid måste utgå från att allt ska drivas i kommunal regi. Man kan få ner volymen genom att hitta sätt att samarbeta med andra. Det är viktigt att vidga sina vyer innan man slår fast att det måste vara på ett visst sätt. Det vi beslutar i dag är inte för i dag utan för framtiden.
Foto:

Eivor Carlsson (KD): – Jag tror att vi måste minska tillväxttakten. Tidigare var vi mer naiva och glada över att växa, men nu ser vi att det behövs mer kontroll. Det är viktigt att tänka utanför boxen och se andra alternativ till exempel för skola och förskola.

Foto:
Joachim Stanicki (SD): – Jag är inte tillräckligt insatt för att svara på exakt vad Bollebygd mäktar med. Det är många faktorer som ska falla på plats. Vi behöver se till att skola och äldreomsorg får pengar i första hand.
Foto:
Michael Plogell (FR): – Det vi hört här bekräftar de farhågor som vi har haft. Kommunen bör växa långsamt och vi bör besinna oss. Det får inte gå för fort, som det har gjort fram till nu.
Foto:
Peter Rosholm (S): – Det är inget nytt för mig att vi växt lite väl snabbt, därför har jag lyft frågan med alla partier. Det handlar om långsiktiga utmaningar och får inte vara beroende av politiska majoriteter. Vi har jättestora möjligheter
Foto:
Christer Johansson (M): – Vi har länge sagt att Bollebygd inte har en kontrollerad tillväxt. Det är fantastiskt att lilla Bollebygd blivit en av de attraktivaste kommunerna, men vi behöver en ökad kunskap om vad tillväxten kräver och det är välkommet att vi inleder processen nu.
Foto:
Tomas Ridell (V): – Jag håller med om att vi har rusat lite för fort i god tro. Vi måste bromsa lite för att hinna anpassa servicen till invånarantalet. Jag tror att det lägsta av de tre tillväxtalternativ som presenterades är en nivå som kommunen mäktar med.
Foto:
Hannu Sutinen (L): – Det gör ont att växa och 100 procent tillväxt tror jag inte att vi klarar. Skulderna får inte bli större än kommunen kan hantera. Men samtidigt måste vi ta höjd för lite mer än vi tror så att vi inte hamnar i samma läge som då vi byggde den nya skolan och den var överfull innan den var klar.