Borås

Boråsrestaurang varnas – ägare kritisk

Borås ,
Foto:

Restaurang Renässans har fått en varning rörande deras serveringstillstånd från Borås stad. Gunilla Castegren Graff som äger restaurangen sätter sig inte emot beslutet men är besviken över att det dröjde.

Artikeln publicerades 4 maj 2017.

I förra veckan tog miljö- och konsumentnämnden beslut om att ge restaurang Renässans en varning rörande deras serveringstillstånd för alkohol. Beslutet har tagit Borås stad 18 månader att fatta.

– Det är en stor plåga för en enskild person att ha ett sånt här ärende hängande över sig, säger restaurangägaren Gunilla Castegren Graff.

Det började hösten 2015. När Gunilla, genom sitt företag, köpte restaurang Villastaden, ansökte om serveringstillstånd för densamma och fick avslag. Detta med hänvisning till ekonomiska bekymmer som företaget har haft tidigare.

Kommunen började samtidigt titta på serveringstillståndet som Gunilla redan hade för restaurang Renässans och i förra veckan beslutade miljö- och konsumentnämnden att ge företaget en varning.

För Gunilla var beslutet väntat och är inget som hon ifrågasätter men hon är kritisk till att handläggningstiden blev så lång som den blev.

– Det är inte rättssäkert, säger hon. Men för mig handlar det om arbetstillfällen och andra människor.

I nämndens beslut konstateras det att eftersom bolaget visat ekonomisk bättring, räcker det med en varning. Och Gunilla har redan gått vidare.

– Mentalt har jag lagt det bakom mig. Jag ser positivt på framtiden.